Skip to content

Wat is Design Thinking en wat kan het bijdragen aan je bedrijf?

Je hebt vast wel eens van de term gehoord, of het nu als buzzword of als verkoop praatje ingezet is. Maar wat is design thinking nu echt en hoe kan het bijdragen aan je bedrijf?

De kracht van Design Thinking

Design thinking is als concept langzaam geëvolueerd en kreeg de afgelopen tien jaar meer grip. Een populaire definitie is dat design thinking denken is, zoals een ontwerper zou doen. Dat is ongeveer zo vaag als een definitie kan zijn. Een veel betere definitie komt van Tim Brown van IDEO: “Design thinking is een discipline die de gevoeligheid en methoden van de ontwerper gebruikt om de behoeften van mensen te matchen met wat technisch haalbaar is en wat een levensvatbare bedrijfsstrategie kan omzetten in klantwaarde en marktkansen.” Kort gezegd betekent dit dat een persoon of organisatie voortdurend op zoek is naar een vruchtbaar evenwicht tussen betrouwbaarheid en levensvatbaarheid, tussen kunst en wetenschap, tussen analyse en intuïtie, enzovoort. Met behulp van de meest cruciale tool die elke ontwerper gebruikt; abductieve redenering.

“Bij abductief redeneren proberen we een feit te veronderstellen door ondersteunende feiten te gebruiken. Voorbeeld: Sommige mensen kunnen niet zien (feit). John loopt constant tegen objecten aan (ondersteunend feit). Dus John kan niet zien (abductie).”

Het Design Thinking proces

Vereenvoudigd, is het design thinking proces gebruikersgericht, met behulp van een arsenaal aan tools en methoden om een ​​probleem op te lossen. Design Thinking is gebaseerd op logica, verbeelding, intuïtie en systemisch redeneren om de mogelijkheden van wat zou kunnen zijn te verkennen en gewenste resultaten te creëren die de eindgebruiker (de klant) ten goede komen. De mindset van de ontwerper is niet probleemgericht, het is oplossings en actiegericht. Het omvat zowel analyse als verbeelding. Een typisch proces voor design thinking is als volgt;

Het Design Thinking Proces.

Discover (divergeren) : Werk om de ervaring van de gebruiker voor wie je een product of dienst ontwikkeld volledig te begrijpen. Doe dit door observatie, interactie en jezelf volledig in te leven in je gebruiker. Natuurlijk zijn hierbij vooral daadwerkelijke gesprekken met de gebruiker of mensen zoals de gebruiker erg belangrijk.

Doel: Inzichten verkrijgen (Golden Nuggets)

Define (convergeren) : Verwerk de bevindingen om een ​​gebruikersstandpunt en randvoorwaarden te vormen, welke een basis vormt voor de oplossing.

Doel: Kansen herkennen en vinden (Insights)

Ideate (divergeren) : Verken een breed scala aan oplossingen door een zo groot mogelijk aantal uiteenlopende ideeën te genereren. Zo ga je een stap verder dan het voor de hand liggende en krijgt het concept vorm.

Doel: Idee vorming (Winning Idea)

Deliver (convergeren) : Het uitwerken en testen van de beste ideeën, zodat het kan worden ervaren. Tegelijkertijd krijg je zo een goed beeld hoe de gebruiker er mee om zal gaan en of het effectief is.

Doel: Testen van je product of dienst (Viable Product)

De kunst zit er in het herhalen van het proces, om zo je product of dienst constant te verbeteren naar aanleiding van user feedback. Ditzelfde proces wordt geïllustreerd in de manier waarop wij werken, of het nu het doorontwikkelen van een concept of idee is, of het bouwen van een nieuwe website. Design thinking helpt bij het ontwikkelen van een product of dienst dat een kans heeft van slagen of het behalen van doelen. Van het scherpstellen van het probleem of de uitdaging, het herkennen van kansen, tot het ontwikkelen van een daadwerkelijke oplossing.

Design als methode

Hoewel het worden van een goede designer jaren duurt, kunnen niet-ontwerpers leren denken als een ontwerper en deze vaardigheden toepassen op leiderschap en innovatie. Als je een probleem hebt dat ontwerp en technologie kunnen oplossen, aarzel dan niet om design thinking toe te passen in je scale-up of start-up.

“Most people make the mistake of thinking design is what it looks like. People think it’s this veneer — that the designers are handed this box and told, ‘Make it look good!’ That’s not what we think design is. It’s not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

Steve Jobs
Hi, vertel ons over je uitdaging 👋